Theorie

Voor het praktijkexamen motor en auto heb je een theoriecertificaat nodig.
Hiervoor moet je het theorie-examen doen bij het CBR.

We werken met i-theorie, deze zelfstudie via internet is je perfecte voorbereiding voor je examen.

Mocht je om wat voor reden moeite hebben met de theorie dan is er de mogelijkheid voor privé-les.

ITheorie

 

THEORIEVRAGENLIJST CLASSIS CAR CRANENDONCK 2015

Alle deelnemers aan de Classic Car Cranendonck van zondag 24  mei 2015 (1e pinksterdag) hebben in hun goodybag een vragenlijst ontvangen, waarop we 10 theoretische vragen hebben voorgelegd. Voor de meeste deelnemers jaren geleden dat zij hun theorie hebben gehaald voor hun rijbewijs, dus een mooie gelegenheid om te checken hoe het er mee gesteld staat. Om eerlijk te zijn….. Niet zo heel best! Het merendeel van de deelnemers heeft het zelfs niet aan gedurfd om hun vragenlijst in te vullen. Van de deelnemers die wel de uitdaging zijn aan gegaan, is gebleken dat de kennis van de theorie er nog wel is, maar met overall 5 tot 7 van de 10 vragen goed beantwoord, maken  we ons toch een klein beetje zorgen over de veiligheid op de weg….. Daarom hier voor iedereen de vragenlijst, met de antwoorden en uitleg. De winnaar van de actie is intussen bekend (zie www.brouwerverkeersopleidingen)

Oldtimer theorievragenlijst

Antwoorden:

1. A     2. B      3. C     4. B

5. B  Het totaalgewicht van de maximum massa van de aanhanger (= leeg gewicht + laadvermogen) en de maximum massa van de auto mag niet meer zijn dan 3500 kg om met een B-rijbewijs te mogen rijden. En de auto moet het werkelijk gewicht van de trailer mogen trekken.

6. A  De kilometerteller (en evt. dagteller) zijn niet zo belangrijk, de snelheidsmeter moet daarentegen altijd werken!

7. A  De 2-jaarlijkse keuringsplicht geldt pas voor auto’s van 40 jaar of ouder, de echte “oldtimers”. Alle andere auto’s dienen jaarlijks een APK-keuring te ondergaan.

8. A  Leeftijd is geen grens, lengte wel.

9. B  Mistachterlicht mag alleen gevoerd worden bij mist met zicht minder dan 50 meter. Zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-mijn-autoverlichting-gebruiken.html

10. C  En rotonde nader je als een kruispunt, dus geef richting aan naar welke kant je wil gaan (hier dus naar links). Op de rontonde verander je niet van rijbaan of rij-richting, dus richtingaanwijzer gaat uit. Pas als de rijrichting wijzigt (dus van de rotonde af, naar rechts) wordt kort daarvoor richting aan gegeven (naar rechts). Dit is de meest wenselijke procedure volgens de theorie. Richting naar links aan laten staan tot voor de afslag naar rechts mag ook, maar is niet verplicht.

Mochten er mensen zijn die zich geroepen voelen om hun  theoretische kennis van de huidige verkeersregels te testen en bij te schaven: we bieden de mogelijkheid om zonder examen-verplichting de theorie nog eens over te doen onder leiding van een instructeur. Voor meer informatie hierover kunt u contact op nemen via info@brouwerverkeersopleidingen.nl of telefoon 06-22928368

Contact

Neem vrijblijvend contact op!